Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Geometri: Objekt, vinklar och enheter.

Skäggetorpsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 30 mars 2021

Under några veckor ska vi arbeta med geometri, enheter och vinklar. Vi ska även lära oss vad omkrets och area är samt hur vi kan räkna ut det.

Vad ska du lära dig?

 • Olika geometriska figurer som rektangel, kvadrat, triangel, cirkel, parallellogram, romb och parallelltrapets
 • Begrepp som sidor, hörn, motstående sidor, parallella sidor, längd, längdenheter, sträcka, omkrets och area
 • Veta vad omkrets och area är samt kunna räkna ut den
 • Kunna omvandla mellan längdenheterna meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm) och millimeter (8mm)
 • Känna igen olika vinklar såsom rät- och spetsig vinkel. 
 • Kunna använda gradskiva för att mäta olika vinklar.

 

Ord och begrepp: 

 • Sida
 • Hörn
 • Parallellogram
 • Parallella
 • Längdenheter (mm, cm, dm, m).
 • Motstående
 • Rektangel
 • Längdenheter
 • Omkrets
 • Area
 • Romb
 • Triangel
 • Cirkel
 • Parallelltrapets
 • Kvadrat
 • Vinkel
 • Spetsig-, Rät-, Trubbig-, och Rak vinkel. 
 • Grader

 

Hur kommer du att arbeta?

 • Genomgångar
 • Diskussioner i helklass
 • Problemlösning
 • Mini-Whiteboards
 • EPA

Hur ska du visa dina kunskaper?

 • Vara delaktig i muntliga diskussioner
 • Korta avstämningar
 • Mini-Whiteboards
 • Skriftligt test

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Geometri
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback