Skolbanken Logo
Skolbanken

TEST Lathund Kartläggning

Testförskola Fruängens resultatenhet, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 1 februari 2024

test för bibasunderlag

 

Kartläggning av verksamheten

Hur är nedanstående områden anpassade efter verksamhetens/barnets behov?

·      Organisation:

-       Verksamhetens dagliga struktur (lärande aktiviteter, övergångar, pedagogiska måltider, personalens utvecklingstid, etc.)

-       Vad, när och hur är det svårt?

-       Personalens ansvarsområde på avdelningen.

-       Kartläggning av barngruppen: Synliggöra varje barn (utifrån intresse, styrkor, social samspel, lek/språkutveckling, behov, etc.)

-       Undervisning i smågrupper.

 

·      Pedagogiskt innehåll och miljö

-       Är omsorgen och undervisningen anpassad för alla barns likvärdigt lärande?

-       Finns förutsättningar för att synliggöra varje barns behov?

-       Finns tydlig, inspirerande och utmanande pedagogisk miljö både inomhus och ute som är anpassad till varje barns behov (den pedagogiska miljöns struktur och tydlighet utifrån t.ex. sinnesintryck, arbete i smågrupper, fundera om det finns en reträttplats (lugn plats) på avdelningen där barnen kan slappna/koppla, varva ner, etc.)

-       Kan vi ändra oss/miljön/förhållningssätt, helt enkelt ge andra förutsättningar för barnet så att svårigheterna minskar eller kanske försvinner?

-       Är barnet inkluderad i verksamheten utifrån de olika områdena i Kvalitetsindikatorn?

 

·      Förhållningssätt (värdegrund, bemötande och likvärdighet)

-       Reflektera om hur vi bemöter varje barn samt deras vårdnadshavare. Ta med vårdnadshavare i era tankar, samarbeta och gör upp en plan tillsammans. Utvärdera regelbundet.

-       Lär känna barnet, barnets historik samt vilka behov och intressen som finns.

-       I vilka situationer går det bra och i vilka går det mindre bra? Varför är det så?

-       Tala med kollegorna (även från andra avdelningar) ser vi samma sak? Viktigt att vi inte ser barnet utifrån vad vi själva eventuellt bär med oss.

-       Ett problemskapande beteende orsakas av något. Fundera över vad som hänt innan det gick fel.

 

·      Finns andra insatser? I så fall vilka? Tex:

-       Autismcenter

-       Habilitering

-       Logoped

 

·      Fokusera på barnets styrkor. Uppmärksamma det positiva!!!

 

Länk till aktuella underlag

Styrdokument för förskolan i Hägersten-Älvsjö - Stockholms stads intranät

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
test

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback