Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Problemlösning matematik åk 1-3

Österslövs skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 30 mars 2021

Inledning: Du kommer att få lära dig att lösa matematiska problem samt skapa egna problem

Konkret mål:

Du kommer att lära dig identifiera och förstå problemet planera och genomföra en lösning/lösningar strategier för att lösa problem kontrollera lösningens rimlighet skapa egna problem begrepp som behövs för att resonera kring problem använda digitala medel

Undervisning:

Du kommer att få undervisning kring talområdet 0 till 1000 räknesätt addition, subtraktion, multiplikation och division mönster begrepp tex fler, färre, större än, mindre än, lika många strategier för att lösa och skapa problem Arbetssätt: Du kommer att få arbeta i olika gruppsammansättningar samt enskilt med problemlösning.

Metoder:

Du kommer att få lära dig tolka och förstå problem rita göra tabeller, diagram och listor söka och skapa mönster arbeta baklänges dramatisera pröva olika sätt att lösa problem använda digitala medel tex combibears.hotell.kau.se, Matildas mattegåtor/Blommor, blad, en miljard (UR)

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Problemlösning matematik åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter