Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Ekerö, vecka 15

Sundby skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 11 april 2021

Vi lär oss om Ekerö ur ett geografiskt perspektiv. Vi undersöker närområdet, arbetar med kartan och att se saker från olika perspektiv. Bokstavspersonen "Örjan Ö" besöker klassen.

Mål

 • Att känna till vad en karta är.
 • Att kunna berätta något om Ekerö.
 • Att veta hur bokstaven Öö låter och ser ut.
 • Att räkna 10-hopp 0-100

 

Metod/Undervisning

 • Introduktion av tema/bokstav genom besök av bokstavspersonen "Örjan Ö" som samtalar med eleverna om mälaröarna, kartor och bokstaven Ö. Bokstavspersonen lämnar en väska som vi tittar i och samtalar om innehållet och skapar en förförståelse för veckans tema.
 • Vi lär oss om kartor genom att samtala, titta på olika kartor och titta på film
 • Vi tittar närmre på en karta över Ekerö och märker ut platser som har betydelse för eleverna.
 • Vi undersöker hur några föremål ser ut ur olika perspektiv (framifrån, uppifrån, från sidan osv)
 • Vi ritar kartor av elevernas rum hemma.
 • Vi samtalar om och tittar på bilder på olika platser runt om på Ekerö.
 • Med hjälp av en karta (skattkarta) letar vi piratskatter på skolgården.
 • Vi arbetar med bokstaven Öö, ljud och form, genom bokstavsstationer och min bokstavsbok.
 • Vi övar på att räkna med 10-hopp genom gemensam genomgång, räkneramsa, hoppa 10-hopp med kroppen, enskilt arbete i matteboken Eldorado.
 •  

Bedömning

 • Du visar att du känner till vad en karta är genom att berätta, kommentera, svara på frågor, rita en karta över ditt eget rum.
 • Du visar att du kan berätta något om Ekerö genom att ex samtala om olika platser på Ekerö, berätta om hur naturen ser ut, berätta något om Mälaröarna, peka ut Ekerö på en enkel och tydlig karta,
 • Du visar att du kan bokstaven Öö, ljud och form, genom att koppla ljud-bokstav.
 • Du visar att du kan räkna 10-hopp 0-100 genom att säga räknaramsan, hoppa 10-hopp med kroppen

 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter