Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Teknik åk 9 - Styra och reglera teknik, teknisk design och teknik och energi.

Trollbodaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 mars 2021

I det här arbetsområdet kommer vi lära oss om hur vi programmerar teknik för att kunna styra och reglera olika tekniska lösningar. Vi kommer lära oss om hur designprocessen går till när olika produkter utvecklas. Vi kommer att lära oss om hållbar utveckling och hur vi behöver producera elektricitet på ett sätt som är hållbart för att försöka minska dess klimatpåverkan. Vi kommer att konstruera pralinaskar och göra en tillhörande teknisk dokumentation som innehåller skisser, ritningar och arbetsbeskrivningar.

 

vecka

innehåll

Sidor i boken

Övrig information

13

Styr och reglerteknik

PPT på teams

 

14

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

15

Programmering

PPT på teams

 

16

Teknisk design

PPT på teams

 

17

Teknik och energi

PPT på teams

Påbörja pralinasken

18

Uppgift Biokraft

 

 

19

Uppgift Biokraft

 

 

20

Uppgift Biokraft

 

Inlämning Biokraft 17/5

21

Teknik och kulturella föreställningar

Dokumentation asken

PPT på teams

 

22

Reserv

 

Inlämning asken + teknisk dokumentation 1/6

Bedömningsmoment:

Inlämningsuppgift Biokraft – Arbetas med under lektionstid v.18-v.20, lämnas in 17/5

Konstruktionsuppgift Pralinask – Arbetas med under labbtid från v.17-v.22, inlämning av färdig ask och tillhörande teknisk dokumentation sker 1/6.

 

Centralt innehåll:

Tekniska lösningar

  • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

  • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback