Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vecka 13 2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Björkbergs förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Vecka 13 2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Line och Lena 

Vecka: 13   

Mål- och kunskapsområde: Språk och matematik

Nyfikenhetsfråga: Vill du läsa en saga?    

 

Barnen gör: Pysslar (påskpyssel), dansat utomhus, gräver/leker med sandleksaker, leker i skogen, leker mycket jagarlekar, bygger hinderbanor, fortsätter intressera sig för bokstäver, frågar vilka bokstäver som hör till vems namn. Snackisen fortsätter att vara populär oavsett ålder, både bilderna och bokstäverna. Alfabetet utomhus används också av flera barn. Sjunger mycket. Flera av de yngre barnen har blivit mer utåtagerande, även ökade konflikter bland dom äldre barnen. Både stora och små söker mycket vuxenkontakt.

     

Pedagogerna tänker: Barnen fortsätter att utveckla språk- och ordförråd, nu när det är finare väder kan vi ta ut mer av verksamheten och ha fler organiserade lekar och aktiviteter tillsammans med både vuxna och barn. Barnen behöver fler lekande vuxna, hur? Ta ut pedagogiska leksaker, exempelvis duplo. Göra något i skogen, sagostigar exempelvis, organiserade jagarlekar exempelvis kull.
Vi behöver sitta ner tillsammans som arbetslag och fundera över hur vi kan organisera oss och ha ett gemensamt förhållningssätt så att barnen mår bra på förskolan.

     

Analys/sammanställning lärande: Barnen utvecklar sin språk i rasande fart, visar framförallt stort intresse för bokstäver och vilkas namn som börjar på vilken bokstav. De yngsta barnen och de med språksvårigheter övar sitt ordförråd och sitt uttal.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg? Öva mer på de små bokstäverna. Hur kan vi få in mer bokläsning för alla barn? Nu upplever vi att det fungerar bäst med flanosagor, handdockor etc. eftersom det är många barn och det behövs något som "fångar" barnen. Vi behöver återigen prata ihop oss, om hur vi ska organisera bokläsningen. Mindre grupper? Hur? Utomhusläsning, någon tar en liten grupp där? Sagoläsning andra tider än efter lunch? Språkpromenad utomhus i kombination med saga, för att konkretisera sagan.

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback