Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Berättarteknik åk 6

Länna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Hur skriver man en fängslande berättelse? Hur kan man muntligt berätta en historia som fångar lyssnaren? Hur skapar man flyt i sina berättelser? Det är saker som vi kommer att träna på inom detta arbete.

Genomförande/undervisning/metod

Under lektionstid kommer vi att gå igenom olika knep för hur man bygger upp en berättelse och hur man kryddar texten med gestaltande beskrivningar. Du kommer att för göra olika övningar som kommer vara till nytta när du skriver en egen berättelse. Parallellt arbetar vi med läs- och ordförståelse.

 
Vad ska du lära dig?
  • Du ska få lära dig hur man bygger upp en berättelse från idé till färdig text.
  • Du ska få lära dig hur du kryddar din text med gestaltande beskrivningar, person- och miljöbeskrivningar och ett varierat ordförråd.
  • Du ska också få utveckla din muntliga förmåga genom att öva på att berätta.
  • Du ska få utveckla din läsförståelse genom att vi läser korta berättelser tillsammans.
  • Du ska få utveckla din förmåga att ge och ta emot feedback för att sedan kunna bearbeta din egen text.
 
 
Hur ska du visa det?
  • Genom att delta i de olika kortare skriv- och talövningarna som sker under lektionstid. 
  • Genom att producera en egen berättelse där vi arbetar med feedback från pedagog (formativ bedömning). Vi använder ett gammalt nationellt prov till denna uppgift.
  • Genom att redovisa en muntlig berättelse med hjälp av bildstöd, där vi arbetar med feedback i form av kamratrespons och feedback från pedagog (formativ bedömning)
  • Genom läsförståelse. Vi använder ett gammalt nationellt prov till detta.

Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen
Berättarteknik åk 6
Uppgifter
Talövning: att underhålla
Att berätta en saga
Högläsning - hemläxa
Muntlig berättelse
NP - delprov C1, berättande text
Berättelse - läsförståelse

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback