Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

9

Planera, genomföra & utvärdera

Arenaskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Du får i detta arbetsområde träna på att planera och genomföra egen träning samt utvärdera den.

Innehåll

Du ska göra träningsplanering samt praktiskt genomförande visa hur du kan träna din kondition. Efter att du genomfört 2 träningspass ska du göra en skriftlig utvärdering.  Utförlig uppgiftbeskrivning se ditt google classroom idrott.

Arbetssätt

Teoretisk genomgång och elevplanering och skriftlig utvärdering samt att ta eget ansvar att genomföra uppgiften.

Tid

Se terminsplanering

Bedömning

sker utifrån elevens inlämnade utvärdering.

 


Läroplanskopplingar

Träningslära: konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rörlighetsträning utifrån olika ändamål och individuella behov.

Olika verktyg, däribland digitala för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.

Planering och genomförande av olika aktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.

Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett enkelt sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback