Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Läsa klassiker + grammatik

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 11 april 2021

”När Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina oroliga drömmar fann han sig liggande i sängen förvandlad till en jättelik insekt”. (ur klassikern Förvandlingen av Franz Kafka) Vad har hänt med Gregor Samsa? Hur har det gått till? Varför har det hänt? Vilken insekt har han förvandlats till? Hur ska det gå? Det är bara några av de frågor som jag direkt börjar fundera över. Och givetvis vill jag läsa vidare. Vill inte du?

Du ska välja en klassiker i skolbiblioteket och läsa den både hemma och till viss del på lektionstid. Du kommer att arbeta med olika uppgifter kopplade till temat "klassiker" och dessutom förbereda och genomföra en muntlig presentation. Ämnet för din presentation kommer att vara boken du läser och dess författare.

Parallellt med klassikertemat kommer vi att genomföra en grammatikkurs, som ska ge dig grundläggande kunskaper om ordklasser och satsdelar. Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper vid genomgångar och skriftliga läxförhör.


Läroplanskopplingar

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Läsa klassiker
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback