Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

historia - medeltiden: Kungarna och krigen/Hansan

Gunnesboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 april 2021

Birger Jarl, Magnus Ladulås, Birger, Erik, Valdemar, Magnus... Vad hände när de kämpade om makten?! Vilka länder runt Östersjön var mäktiga och vilka handlade de nordiska rikena med?

Arbetsform: grupparbete

 

Arbetsgång:

 

1. Enskilt arbete med att läsa igenom de sidor i historieboken som berör det ämnet/området man valt.

 

2. Diskussion i grupperna: Hur delar vi upp arbetet och hur redovisar vi.

 

3. Arbete i grupperna och enskilt arbete.

 

4. Enskild återkoppling till faktatexterna.

 

5. Redovisning

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback