Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Geografi

·

Årskurs:

5

GEOGRAFI - EUROPA - del 2: LÄNDER

Gunnesboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 april 2021

Vilka länder ligger i Europa? Vad är utmärkande för länderna? Berätta om språk, traditioner, natur, kultur, folkmängd och andra intressanta fakta!

Eleverna arbetar med ett land enskilt eller i par. 

Redovisningsform: muntligt och med plansch och faktatext.

Skapa karta över landet.

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback