Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Favoritmatematik 4 B Kapitel 2

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 april 2021

Vi lär oss att omvandla bråk till decimaltal och räknar addition och subtraktion med decimaltal.

Begrepp

Begrepp som du ska känna till:
 • heltal
 • decimaltal
 • decimaltecken
 • tiondel
 • hundradel
 • deciliter
 • liter
 • storleksordning
 • addition
 • subtraktion

Konkretisering av mål

       Du ska kunna:

 • redovisa tal i decimalformmed olika uttrycksformer, tex bilder, ord och symboler.
 • addera och subtrahera decimaltal.
 • storleksordna tal i decimalform.
 • utföra omvandlingar från dl till l.
 • problemlösning med decimaltal.
 • placera decimaltal på en tallinje.

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • Skriftliga prov

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Favoritmatematik åk 4 Kapitel 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback