Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Programmering

Genarps skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 april 2021

.

ARBETSOMRÅDE

Programmering år 8, vt 2021

Rania Jadid & Calle Rosell

KOD TILL CLASSROOM: skv2gs7

VID FRÅGOR MAILA:

carl-magnus.rosell@lund.se

rania.jadid@lund.se

 

SYFTE:

  • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

MÅL ATT KUNNA

·        Förstå programmeringsspråk

·        Kunna utföra enkel programmering

MATERIAL SOM KRÄVS

·        Chromebook

·        Bok: Programmering för högstadiet

 

AKTIVITET

·        Kompisprogrammering

·        Filmer

·        Programmering

BEDÖMNING

·        Programmeringsuppgift

  

vecka

Tisdag

Torsdag

Fredag

14

Vad är programmering

Programmera en kompis

Tekniska lösningar med styr och reglerteknik

194-203

15

 

Repetition inför biologiprovet

 

Repetition inför biologiprovet

 

Biologiprovet

(kroppen)

16

 

programmera (JavaScript)

 

Programmera

(JavaScript)

Programmering och elektronik

204-213

17

 

Repetition

 

Repetition

Prov/ev. inlämning

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter