Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Religion: De Abrahamitiska religionerna

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 20 maj 2021

I det här arbetsområdet ska du få lära dig om Kristendom, Judendom och Islam. Du ska få lära dig om grunderna i religionerna, gudar, skapelsemyter, traditioner, seder och bruk. Under arbetets gång kommer du även få jämföra religionerna för att se likheter och skillnader. Du ska också få en förståelse för hur religionerna påverkar människor, samhället och världspolitiken.

Syfte

 • Se kopplingar till läroplanen

Centralt innehåll

 • Se kopplingar till läroplanen

Arbetsgång

 • Läsa/lyssna på innehållet i läroboken
 • Arbeta med instuderingsfrågor/övningar till texten
 • Ta del av genomgångar
 • Diskutera i mindre grupper 
 • Titta på filmer.
 • Anteckna/göra tankekartor i samband med filmerna.
 • Träna/befästa kunskaper med hjälp av Quiz
 • Läxa: repetera efter varje lektion för att befästa kunskaperna

Bedömning

 • Skriftliga bedömningsuppgifter under arbetets gång samt en jämförande slutuppgift i slutet av arbetsområdet.
  Din muntliga aktivitet under lektionstid

Tidsperiod

 • v. 15-21

Läromedel

 • Läroboken Fundament Religion 8
  Boken/ texterna finns även på Inläsningstjänst
 • PP: text med bildstöd 
 • Film/SLI+ Studiehandledning
 • Film/Studi: Religion/ Vad är religion?+ Kristendom, Islam, Judendom
 • Quizlet
 • So-rummet: Podcast/ljud

Plan för arbetsområdet

Vecka

Måndag

Tisdag

Torsdag

15

Uppstart nytt arbetsområde:

De abrahamitiska religionerna

Judendomen

Judendomen

 

 

Judendomen:

 

16

OBS! Prov I Geografi

Produktion, handel och transporter

Forts. Judendomen

 

Repetera Judendomen

 

17

Prov: judendomen

Kristendomen

kristendomen

18

Kristendomen

Kristendomen

Kristendomen

19

Prov: kristendomen

”Ta igen dag” innan lunch

Ledig

Ledig

20

Islam

Friluftsdag

Islam

21

Islam

Prov: Islam + jämförande uppgift

Fördjupning/ev. muntlig komplettering


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Matriser i planeringen
Halmstad Religionskunskap - Kunskapskrav åk 9
Uppgifter
Podcast: jämföra religioner
Begreppslista med förklaringar
Uppgifter till textutdrag/läroboken Fundament
Det här ska du kunna- en översikt
Sammanfattning: olika inriktningar inom kristendomen
Textutdrag ur läroboken Fundament religion 8
PP: De abrahamitiska religionerna