Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4

Medeltiden

Smygeskolan F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 6 april 2021

Vi kommer att arbeta med hur människor levde under medeltiden och hur man delade in dem i fyra stora grupper. Hur städerna växte fram med de tyska köpmännen. Lagar, skatter och makt. Nöjen, hemska sjukdomar, mirakel och helgon.

Innehåll:

Medeltiden

V.14-22

Vi arbetar med medeltiden utifrån boken Puls historia.

 

Mål: 

Efter avslutat arbete ska du: 

 • Kunna resonera om hur det var att leva under medeltiden och jämföra likheter och skillnader med hur det är att leva idag.
 • Kunna använda och förklara begrepp inom medeltiden.
 • Du kan beskriva viktiga skeenden och förändringar som hände under medeltiden samt dess orsaker och konsekvenser.

 

Arbetsformer:

 • Gemensamma genomgångar
 • arbeta med läroböckerna
 • Film
 • Diskussioner 
 • Stenciler
 • enskilt/grupparbete

 

 

 • Begrepp:
 • gudstjänst
 • viga
 • altare
 • helgon
 • helgonbilder
 • mässa
 • nattvard
 • predikan
 • synda
 • skatt 
 • stormän
 • giftasvuxen
 • försörjd
 • uppenbarelse
 • pilgrimsresa
 • spelmän
 • dressera
 • pesten- digerdöden
 • hygien
 • näring
 • lik
 • massgrav
 • lagmannen
 • pergament
 • de fyra stånden
 • lärd 
 • adeln
 • borgare
 • herrar
 • uppror
 • tinget
 • fogden

 

 

Bedömning:

Du visar vad du kan genom att:

 • Vara aktiv och lyssna på lektionerna
 • Vara delaktig i diskussioner
 • Anstränga dig i grupp- och enskilda uppgifter
 • använda begrepp som har med medeltiden att göra
 • prov

 

 

 

 

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback