Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Fysik - Rymden!

Nyvångskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 april 2021

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta om rymden där vi ska lära oss om de olika planeterna, hur himlakropparna som jorden, månen och solen påverkar vår levnadsstandard på jorden och hur de påverkar dag, natt, månad, år och årstider. Vi kommer även att kika på vad dåtidens astronomer kom fram till och hur det har påverkats och ändrat vår syn på världen.

Syftet: 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar till att  använda sig av fysiska begrepp inom rymden, granska information, kommunicera och kritiskt granska källor. Eleverna ska även lära sig att tolka och förstå hur olika himlakroppar påverkar oss på jorden genom dåtida och nutida fysiska upptäckter. Undervisningsmål: 

När vi är klara med arbetsområdet, rymden ska du:

  1. Kunna förklara hur vår planet och månen rör sig.

  2. Kunna förklara vad dag, natt, år och årstider betyder.

  3. Känna till några av människans upptäckter i rymden och användning av satelliter och deras betydelse.

  4. Kunna namnge olika sätt att mäta tiden.

  5. Söka fakta och vara källkritisk till denna fakta. 

  6. Användning av faktan för att framställa planscher. 

 

Hur ska vi göra detta? 

Genomgångar 

Filmer

Faktatexter

Faktasökning

Diskussioner 

Experiment

Kahoot

Grupparbete 

Test/ProvGrupparbetet: 

Ni kommer att bli uppdelade i grupper och i era grupper kommer ni att bli tilldelade en planet som ni ska söka fakta om. Ni ska skapa en plansch med bilder och fakta så era kompisar kan lära sig om er planet. 

Här övar vi på fakta sökning med kritiskt tänk. 

 

Test/prov: 

Vi kommer ha ett prov som kommer att handla om jordens, månens, solens rörelse och hur de påverkar dag, natt, månad, år och årstider här på jorden. Vi kommer även att test kunskapskravet om tidigare forskares upptäckter inom astronomin. 

 

Bedömning: 

  • din delaktighet i grupparbetet och fakta sökandet samt framställningen av planschen. 

  • det skriftliga provet. 


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Fysik - Astronomi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback