Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

3 - 4

Enkla mekanismer

Väståkra F-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 6 april 2021

Enkla mekanismer! De fem enkla mekanismerna. Cykelns historia och hur dess delar samverkar. Transportsystem. Händelsebana.

Lektionsplanering - Enkla mekanismer!

I alla tider har vi människor använt tekniska hjälpmedel. Några av de tidigaste och mest använda uppfinningarna brukar kallas för enkla mekanismer. De är fem stycken, "de mäktiga fem". Alla har det gemensamt att de underlättar vårt arbete. Det mesta blir enklare om man använder en enkel mekanism.

Tidplan:

Vecka 12-17

Begreppslista:

Vi lär oss några vanliga ord och begrepp i teknik.

De "mäktiga fem": Kilen, lutande planet, hävstången, hjulet och skruven.

Övriga begrepp: mekanism, kugge, kugghjul, kraft, block, talja, kraft, maskin, friktion.

Arbetssätt:

Vi arbetar med: Fem enkla mekanismer: Kilen, lutande planet, hävstången, hjulet och skruven.

Varje enskild lektion fokuserar på en av de enkla mekanismerna. Under lektionen kommer eleverna få genom lära sig mer om mekanismen genom ett multimodalt lärande.

I slutet på temat kommer eleverna få repetera sina kunskaper och visa dessa genom att skapa planscher.

Bedömning:

Vi arbetar mot kunskapskraven, se kopplingarna nedan.

Under arbetsgång bedöms elevens förmåga att analysera, resonera och använder teknikens begrepp,  muntligt och skriftligt.

Vet vilka de fem enkla mekanismerna är och förklara hur de fungerar. Kan använda teknikens arbetssätt, dokumentation av idé, skiss samt enkel modell.


Läroplanskopplingar

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback