Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Berättande text - Europaresan

Kvisthamraskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 6 april 2021

Den berättande textens syfte är att skriva en berättande text om en resa i Europa med gestaltande personbeskrivningar och miljöbeskrivningar. Det får gärna finnas med dialog och händelser ska utveckla berättelsen.

Din berättande text måste innehålla:

 • Titel
 • Inledning 
 • En/flera händelser
 • Problem
 • Avslutning
 • Röd tråd genom hela texten

En berättande text ska ha vissa språkliga drag:

 • Preteritum (dåtid) eller presens (nutid)
 • Första eller tredje person ("jag" eller han/hon)
 • Beskrivande ord (adjektiv och adverb) - målande beskrivningar
 • Dialoger
 • Uttrycksfullt språk 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen
Berättande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback