Skolbanken Logo
Skolbanken

Rim och ramsor

Förskolan Blynäsviken, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 6 april 2021

Rim och ramsor ger en rytmupplevelse som många barn tycker är roligt och som bjuder in till skratt. Rimmandet ger barnen möjlighet att lyssna på olika ljud samt höra vad det är som gör att det rimmar. Att höra att det är slutet på orden som låter lika.

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, Lpfö-18

 

Målkriterier/Förväntat Nyläge

 

  • Att barnen kan rimma och se på bilder vilka ord/saker som rimmar och låter lika. (De äldre)
  • Att barnen kan hitta på nya rimord (nonsensord) av ord. (De äldre)
  • Baren sjunger och fyller i det som saknas i rim-sången. (De yngre) 
  • Barnen fyller i de ord som saknas när vi läser/berättar en saga. (De yngre) 
  • De yngsta barnen benämner orden som rimmar, upprepar och visar därmed ett ökat ordförråd.

 

Vi vill att varje barn ska få förutsättningar att utveckla vad gäller:

Förmågor: Att våga testa på att rimma, kunna ta till sig vad rimma är för något. Byggs upp av erfarenhet, omdöme och förståelse.

Fakta: Kunskaper och information om hur man gör när man rimmar, veta hur det låter när två ord låter lika. Att känna till något.

Förståelse: Att förklara vad rimma innebär, begripa att det ska låta lika. Teoretisk kunskap.  Att uppfatta betydelsen i en innebörd.

Färdighet: Att praktiskt kunna rimma med ord och nonsensord. Svarar på frågan hur något sker i relation till fakta och förståelse. Att utföra en handling genom medveten ansträngning mot ett bestämt mål.

Förtrogenhet: Att kunna berätta och visa vad rim är för något, höra skillnad på rim och icke rim. Svarar på frågan varför och bygger på personliga erfarenheter efter att ha rimmat många gånger. Förtrogenhet utvecklas genom associationer och minnen av tidigare upplevda situationer.

 

Hur gör vi? 

Vi ska skapa undervisningsstunder då barnen får möta olika rim och ramsor för att utveckla sin språkliga förmåga. Vi skapar möjligheter för barnen att utveckla fler ord och begreppsuppfattning samt lust att vilja leka med språket. Vi kommer använda rim-memory, färgglada bilder på saker som rimmar och använda en rim-gunga så att barnen en i taget får testa om bilderna rimmar. Vi sjunger sånger och läser/berättar sagor som rimmar och utesluter de ord som rimmar så barnen tillsammans får fylla i. Vi rimmar på barnens namn och på andra ord som vi kommer på. 

Vi har valt Learning Study som undervisningsmetod. Vi pedagoger kommer att systematiskt planera, genomföra, upprepa och analysera lärandesituationer utifrån barnens rimmande. Det är ett kollegialt lärande där flera pedagoger tillsammans reflekterar kring hur barnens kunskaper bäst utvecklas. Teorin som används är variationsteorin som har sin grund i att studera skillnader i lärandet. Man måste lära sig vissa saker för att kunna höra nyansen i att rimma. Man måste hitta centrala händelser i rimmandet, upprepningar av ett eller flera ljud i samma ord, som ligger nära varandra eller som textrytmen skapar ett sammanhang mellan. Dessa aspekter är kritiska för att utveckla förmågan att kunna rimma, alltså de kritiska aspekterna av det som ska läras- lärandeobjektet.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback