Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Medeltiden

Gustav Vasa skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 november 2021

Du ska få lära dig om Medeltiden i Sverige! Spår från medeltiden, Livet på landet, Livet i klostret, Livet i staden, livet i borgen, livet i Kyrkan och om brott, straff och lagar. Du kommer också att få träffa några kungar, en drottning, en jarl, ett helgon och en upprorsman.

Följande förmågor i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

 ·       använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

·       använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

 I arbetsområdet Medeltiden ska du få möjlighet att lära dig mer om:                                                                

·      Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

·       De nordiska staternas bildande.

·       Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

·       Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

·       Hur historiska personer och händelser, till exempel Den heliga Birgitta, Birger Jarl,  Magnus Ladulås och Nils Dacke har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

·       Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Bedömning

-         Du kan berätta om hur det var att leva på medeltiden samt om olika händelser och personer  Den heliga Birgitta, Birger Jarl,  Magnus Ladulås, Drottning Margareta, Kalmarunionen och Nils Dacke under denna tidsperiod.

-         Du kan berätta om spår från medeltiden man kan se idag.

-         Du kan berätta varför det finns likheter och skillnader i olika källor om händelser och personer från medeltiden.

  • -    Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt när du berättar om medeltiden: pest, digerdöd, kloster, kyrka, nunna, munk, helgon, riddare, hantverkare, skrå, borg, stånd (samhällsklasser), köpmän, borgare, bönder, präster, adel, lagar, fogde, skatt

 (Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6, historia)

Undervisning

Vi kommer läsa faktatexter, skriva texter, se på bilder, bildspel, filmer, filmklipp, diskutera. Vi tar reda på hur man levde på medeltiden. Vi kommer bland annat att använda läromedlet Koll på Medeltiden (faktabok och arbetsblad) och Tengnäs kopieringsunderlag Min bok om historia.

Ni ska få tid att reflektera över vad ni lärt er och jag kommer regelbundet ge återkoppling.

Exempel på filmer: Ahmed på medeltiden, Medeltiden i Sverige, Sveriges Medeltid del 1, 2 och 3, Historiepolisen (Heliga Birgitta, drottning Margareta) Utbildningsklipp från bl. a. Filmnavet (sli.se)

 

Utmanande uppgifter:

 En dag i klostret – Skriv och berätta hur en dag på klostret kan ha sett ut. Begrepp: Munk, nunna, abbot, abbedissa, latin, relik, sigill

 Pesten kommer – Skriv en berättelse om hur det var när pesten kom till staden. Hur sprider sig pesten och vad händer när sjukdomen börjar sprida sig? Vad gör du och din familj? Vad händer med era grannar? Hur ser du om någon är sjuk? Stannar eller flyr du? Vem hjälper de sjuka? Hur går det för er? Begrepp:

 Grunda en egen stad – Var ska den ligga? Beskriv varför du valt just denna plats för din stad. Vilka regler och lagar gäller i din stad. Vilka människor lever och bor i din stad? Vad arbetar de med och hur ser en dag ut i staden. Begrepp:

 Skriva en faktatext om heliga Birgitta – Utifrån tre faktatexter om heliga Birgitta skriva en faktatext med egna ord. Läsförståelse, tankekarta, studieteknik, källkritik, skriva faktatext, sammanfatta…

 

Analys

Vi har tidigare haft fler mål och bedömningskriterier och slagit ihop vikingatid med medeltid. I år separerar vi och begränsar vi mål och kriterier.

Kravnivåer - matris från läroplanen i historia åk 4-6

Tidsperioder    
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar    
Undersöka utvecklingslinjer    
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden    
Använda källmaterial    
 
Spår av historien    
Historiska begrepp    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback