Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5 - 6

Koll på NO - kroppen

Ättekullaskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 april 2021

Vart tar hamburgaren vägen, när du har ätit upp den? Hur orkar du springa? Varför är blodet rött?

Syfte


Syftet med undervisningen om kroppen är att eleverna skall kunna: 

 • berätta om matens väg genom kroppen.
 • veta varför och hur vi andas. 
 • ge exempel på uppgifter som blodet har. 
 • förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans. 
 • veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
 • ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal. 

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Vi kommer att gemensamt ha högläsning ur textboken.
 • Vi kommer att arbeta med instuderingsfrågor som ska besvaras
 • Vi kommer att arbeta i aktivitetsboken
 • Vi kommer att se på faktafilmer 
 • Vi kommer att ha grupparbete, vi skriver faktatexter, vi ritar  bilder till faktatexterna. 
 • Vi kommer att redovisa för förskoleklassen
 • Vi kommer att ha ett litet skriftligt förhör

 

Hur?

Du ska...

 • Läsa och aktivt följa med i texten
 • Titta på filmerna, diskutera innehållet
 • Självständigt samt i grupp kunna arbeta med arbetsbladen/skriva faktatexter
 • Kunna diskutera innehållet utifrån NO-begreppen

Bedömning

Jag tittar på:

 • Hur väl du formulerar dina svar på arbetsbladen och hur utvecklade dina resonemang är
 • Hur väl du skriver dina faktatexter och hur utvecklade dina texter är 
 • Hur väl du formulerar dig i diskussion med andra 
 • Hur väl du hanterar NO-begreppen som tillhör kapitlet 
 • Hur din muntliga redovisning har gått
 • Hur ditt skriftliga förhör har gått

Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.

I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback