Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

xxx

103241 Förskolan Fontänen montessori, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 6 april 2021

Hedvig Eleonoras förskolors systematiska kvalitetsarbete innehåller 1. projektstart, 2. undervisningsplanerare, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 3 uppföljning samt 4. sammanfattning och analys av projekt. Detta är 2. Undervisningsplaneraren, här skriver man en plan för undervisningen/stationer/aktiviteter för kommande vecka/veckor. Utgå från de didaktiska frågorna, vad ska läras ut, varför och hur?

Projektområde

Skriv in ert valda projektområde: 

Exempel: Besöka miljöer i närområdet och utforska insekter och växter och deras ekosystem.

 

Syfte

Skriv in ert syfte, gärna i form av en generativ fråga, som är utvecklande och intresseväckande. 

 

Öppna frågor kan hjälpa att formulera ett utvecklande syfte. Frågan bör alltså uppmuntra barnen att ge sig in på områden som de ännu inte vet så mycket om när undervisningen börjar. Exempel: Ökad förståelse för kretslopp och hållbar utveckling. Hur kan vi göra för att djur och växter ska må bra? 

 

 

Aktivitetsinnehåll

Skriv vad barnen ska möta för uppgifter och med vilket material

 

Exempel: Digitala verktyg - barnen fotar och vi utforskar vidare hemma på förskolan utifrån bilderna.
Reflektera och söka fakta genom litteratur.

Skapa i lera och återvinningsmaterial

 

 

Förståelser/Förmågor

Skriv vilka Förståelser/ Förmågor barngruppen ska utveckla och förstå efteråt


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter