Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Gamma kap 4 - Algebra och mönster

Färlövs skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 7 april 2021

Vi arbetar med: Numeriska uttryck, uttryck med variabler, algebraiska uttryck, mönster och ekvationer.

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • i vilken ordning räknesätten ska utföras
 • teckna och tolka matematiska uttryck för olika situationer, utan och med variabler
 • förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler
 • konstruera och beskriva mönster
 • teckna och lösa ekvationer
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Viktiga begrepp:

Prioriteringsregler, variabler, numeriska uttryck, algebraiskt uttryck, värdet av ett uttryck, förenkling av ett uttryck, mönster, ekvationer

Så här ska vi arbeta

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att träna din muntliga förmåga.
 • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Gamma utifrån olika nivåer.
 • Vi kommer att arbeta enskilt och grupp med olika problemuppgifter
 • Vi gör en diagnos för att se vad du behöver träna mer på.
 • Vid ett bedömningstillfälle får du ett prov där du visar dina kunskaper.
 • Din muntliga förmåga bedöms när vi diskuterar matematik i slutet av arbetsområdet, när du har tränat på det!

 

Du bedöms utifrån:

Problemlösning: Hur du löser matematiska problem (strategi och metod), hur du redovisar dina lösningar,  hur rimliga dina lösningar är och din förmåga till att lösa matematiska problem på olika sätt.

Begrepp: Dina kunskaper om matematiska begrepp och hur du använder dem. Hur du använder olika matematiska uttrycksformer (siffror, bilder, tabeller mm.) och visar att du kan växla mellan dessa uttrycksformer för att beskriva samband mellan olika begrepp.

Metoder: Att du väljer en effektiv metod för dina uträkningar och att du använder metoden på ett korrekt sätt.

Kommunikation: Hur du skriftligt och muntligt redovisar dina uträkningar. Hur du använder dig av olika matematiska uttrycksformer (bilder, symboler, tabeller, grafer mm.) för att tydliggöra.

Resonemang: Hur du för och följer matematiska resonemang.

 

Bedömning:

Se kunskaper


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter