Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering Matematik Ekorren

Rådmansö förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Övergripande planering Matematik för Ekorren. Vad är matematik för de yngsta barnen? Det kommer barnen på Ekorren få utforska, undersöka och reflektera över. Vi erbjuder material i olika former för att ge barnen möjlighet att utmanas i matematiskt tänkande. Det kan vara tex att bygga med magneterna, sortera färger och former etc Denna planering är stor och vid utifrån syftet att vi ska kunna koppla lärloggar till den när vi dokumenterar vad det enskilda barnet gör i sitt lärande, samt för hela gruppen tillsammans. Både till spontan och styrd undervisning.

1. Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?

Barnens erfarenheter, kunskaper och intressen varierar stort och brett eftersom åldern på barnen är spridd. För en del barn kan materialet vara nytt, kanske första gången barnet använder det, men för andra barn så finns erfarenhet och kunskap bakom eftersom man undersökt detta tidigare. Vi pedagoger är närvarande, observerar, läser av och dokumenterar. 

 

2. Syfte och mål: 

*Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

* Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

* Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

* Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka, och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

 

3. Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att förstå/utveckla förmågan

* Självständighet och tillit till sin egen förmåga

* Nyfikenhet, kreativitet, och lust att leka och lära

* Sortera och klassificera 

* Se mönster

* Begrepp

* Antal, ordning, tal och siffror

* Mätning och förändring

* Rum, tid och form

* Undersöka och reflektera över olika lösningar, samt olika problemlösningar

 

4. Vi ser utveckling när?

Barnen upptäckt något nytt i sin förmåga kopplat till matematik

 

Genomförande

5. Hur ska barnen ges möjlighet att lära sig?

Det ska finnas material tydligt och konkret som inbjuder till både spontana och styrda undervisningstillfällen.

Vi pedagoger ser över material, uppdaterar oss, dokumenterar, reflekterar och gör slutligen också analys över detta. 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback