Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Teknik; Elektriska apparater omkring oss

Färsingaskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 18 april 2021

Elektricitet och elektriska apparater omkring oss. Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Planering

I det här arbetet utgår vi från Gleerups Teknik 7-9 Kapitel 2 Apparater omkring oss.

Förmågor:

 

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

Centralt innehåll

  • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

  • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

  • Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering

  • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

  • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Arbetsgång

v.14

Gleerups:

Går igenom delkapitel:

 - Elektricitet

 - Batterier och laddning:

 - Strömstyrka och spänning

 - Transformatorn

 

v.15+16

Gleerups

Går igenom delkapitel:

 - Elektriska kretsar

 - Elektriskt motstånd

 - Kretsar

 - Serie och parallellkoppling

Laboration med elektriska kretsar och kopplingsschema

 

v.17

Gleerups

Går igenom delkapitel:

 - Koppling på kretskort.

- Elektriska apparater

- Prata om transistorn.

https://m.youtube.com/watch?v=7ukDKVHnac4

 

v18 

Test

v19

Gleerups

 - Elanläggning

 - Elsäkerhet

 - Elförbrukning

 - Elektrisk effekt

v20

Inlämningsuppgift

Bedömning: Kopplingsschema, förmåga som prövas: identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Bedömning: Redovisa systematisk undersökning. 2.19**,2.16* Förmåga som prövas: identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Elektriska apparater omkring oss
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback