Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Våren

Snödroppens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 7 april 2021

Vad händer i naturen på våren? Vi är vårspanare från och med 12/4 till 31/5.

Mål och syfte

 • Vi vill väcka barnens nyfikenhet att följa årstidsväxlingar - vad sker i naturen på våren.
 • Vi vill att barnen får prova på olika tekniker i skapande.
 • Vi vill att barnen ska få en förståelse för hur ett frö fungerar, från frö till färdig planta. 
 • Vi vill att barnen ska känna igen hur en fågel ser ut, vad den äter och var den bor. 
 • Vi vill att barnen ska känna igen olika insekter som mask, myra, nyckelpiga och fjäril. 

 

Metod

 • Vi gör upptäckter i vår närmiljö
 • Vi läser böcker om våren 
 • Vi kommer att skapa insekter i olika material.
 • Vi kommer att skapa målningar på blommor och blad.
 • Vi kommer att utforska insekter med luppar.
 • Vi kommer att plantera olika fröer, som vi kommer att följa under våren. 
 • Vi kommer att gå till skogen och utforska det vi ser.
 • Vi kommer att använda digitalahjälpmedel för att fördjupa våra kunskaper och för dokumentation.

Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback