Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Sv/Sva, åk 8, vecka 14 - 2021 Relationer och samlevnad samt krönika

Gunnesboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 april 2021

I arbetsområdet kommer vi att arbeta ämnesövergripande med NO kring Relationer och sexualitet samt normer och stereotypa könsroller. Vi samtalar kring olika frågor kopplade till ämnet, både i smågrupper och i helklass. I slutet av arbetsområdet skriver vi krönikor på ämnet relationer och samlevnad.

v 2 Uppstart av ämnesområdet. Diskussioner i smågrupper och i helklass samt kortskrivning om klippet Tänk till snackar stress: Könsroller. 

v 3 Diskussioner i smågrupper och i helklass samt kortskrivning om klippet PK-mannen: Livet som macho. 

v 4 Diskussioner i smågrupper och i helklass samt kortskrivning om klippet PK-mannen: Ibland skrattar jag åt bögskämt. 

v 5 Inspelning av gruppdiskussioner. Genomgång av texttypen krönika samt analys av modelltext. 

v 6+9 Skriva egen krönika + kamratrespons. 

 

Bedömning i arbetsområdet: 

1 Samtala och diskutera (bedöms både i klassrumsdiskussioner samt i inspelningen v5). 

2 Skriva och formulera sig i skrift (bedöms i krönikan). 

 

 


Läroplanskopplingar

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback