Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Enheter och skala

Björkåsskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 april 2021

I det har arbetsområdet kommer vi arbeta med vikt, volym, tid och skala. Vi kommer att presentera olika enheter t.ex. milliliter , kubikdecimeter, kubikmeter, ton, km/h. Vi kommer även att arbeta med skalor och kartor.

Innehåll:

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • kunna använda olika enheter för vikt och volym
 • kunna använda enheten ton för vikt
 • förstå vad som menas med hastighet
 • kunna göra enkla beräkningar av hastighet
 • förstå vad som menas med skala
 • kunna räkna med skala

Matematiska begrepp

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna använda begreppen:

 • milliliter, ml
 • milli
 • ton
 • kubikcentimeter, cm³
 • kubikdecimeter, dm³
 • kubikmeter, m³
 • hastighet
 • km/h 

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar
 • arbete enskilt, i par eller grupp

Bedömning

Jag bedömer fortlöpande dina kunskaper utifrån hur:

 • du gör skriftliga beräkningar i matteboken
 • tydlig och noggrann du är i dina uträkningar eller muntliga förklaringar
 • du deltar i matematiska diskussioner och samtal
 • du kan formulera och lösa problem
 • du visar dina kunskaper på diagnosen 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Enheter och skala
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback