Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Bedömningsstöd i taluppfattning VT åk 1

Blötbergets skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 7 april 2021

Detta bedömningsstöd är skapat utifrån Skolverkets Bedömningsstöd i taluppfattning. Bedömningen skall ske på VT i årskurs 1. Bedömningen innehåller muntliga och skriftliga uppgifter.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matriser i planeringen
Bedömningsstöd i taluppfattning vt årskurs 1. Muntliga uppgifter.
Bedömningsstöd i taluppfattning vt årskurs 1. Skriftliga uppgifter.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback