Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4

Koll på No4 - Vatten och luft

Katarina Södra skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 april 2021

Vad är luft? Vad är vatten? Vad består vatten och luft av? Hur påverkar människan vattnet och luften? Det ska ni få lära er nu.

Centralt innehåll för hela kapitlet:

·      Vattnets egenskaper och kretslopp.

·      Luftens egenskaper och sammansättning.

·      Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform. 

 

Delmål för varje avsnitt i kapitlet

 

1.  Mål för sid.64 – 65   * känna till var det finns vatten på jorden

                                       * veta varför vatten är viktigt för livet på jorden

                                       * veta hur en vattenmolekyl är uppbyggd. 

 

2.  Mål för sid.66 – 67   * kunna förklara vattnets tre olika former.

                                       * känna till begreppen för vattnets fasövergångar.

 

3.  Mål för sid.68 – 71   * kunna beskriva vattnets kretslopp i naturen

                                       * kunna placera in vattnets olika former (fast form, flytande form och gasform) i kretsloppet.

                                       * förstå vad som menas med lösningsmedel.

                                       * kunna ge exempel på något som löser sig i vatten.

                                       * förstå varför växter är beroende av att vatten är ett lösningsämne.

                                       * veta hur svett kan kyla ner kroppen.

* kunna ge exempel på något som löser sig i vatten.

 

4. Mål för sid.72 – 73    * kunna förklara varifrån vattnet i kranen kommer.

                                       * kunna förklara vad som händer med vattnet när vi spolar i toaletten eller duschar.

 

5. Mål för sid.74 – 76    * veta att luft består av olika gaser.

                                       * kunna namnge några av gaserna i luften.

                                       * veta vad som menas med växthusgas.

 

Sammanfattningsvis ska du efter arbetet med kapitlet

 • veta vad en vattenmolekyl består av.
 • känna till vattnets olika former.
 • kunna beskriva vattnets/vattenmolekylens kretslopp.
 • veta att vissa ämnen kan lösas i vatten.
 • kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån.
 • veta vad luft är.
 • veta något om hur människan kan påverka vatten och luft.

 

Arbetssätt:

 • läsa och lyssna till texten -  själv och tillsammans
 • öva på begrepp
 • diskutera, ställa frågor och söka svar på lektionerna
 • jobba i aktivitetsboken
 • se filmer (sli.se)
 • klassrumsobservationer av experiment (se Uppgifter nedan)
 • träna på Bingel

Bedömning:

 • hur aktiv du är under lektionerna (ställer frågor, diskuterar etc.)
 • hur du arbetar i din aktivitetsbok
 • hur väl förberedd du är vid läxförhör
 • resultatet på provet

 

Viktiga begreppatmosfär, saltvatten/sötvatten, luftfuktighet/vattenånga, atom/molekyl,  fast form/flytande form/gasform, avdunstning/kondensera, frysa/smälta, grundvatten/nederbörd, fostervatten, kretslopp, lösningsmedel, vattentäkt/vattenverk/pump/vattentorn/avloppsrör/reningsverk, växthusgas


Läroplanskopplingar

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Matriser i planeringen
Rättningsmatris för PROV Vatten och Luft
Uppgifter
Klassrumsobservationer

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback