Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

8

VT21 - Hem- och konsumentkunskap -Hur kan reklam påverka dig?

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 april 2021

Ett arbetsområde om reklam och hur det påverkar dig!

Reklam, hur påverkar det dig?

 

Syfte: 

undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska ge dig som elev kunskaper  som bidrar till att du kan göra välgrundade val  när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som du som ung kan ställas inför.

 

Centralt innehåll:

reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor

konsumenters rättigheter och skyldigheter

 

Kunskapskrav:

Du gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla/relativtväl/välutvecklade resonemang med koppling till konsekvenser för privatekonomin.

 

Bedömning:

hur du deltar aktivt på lektionerna och uppgifter/genomgångar som ges där

hur du tränar/övar och resultatet pål läxförhör på sidorna 125-130 + begreppen

hur du svarar/redovisar utifrån  “ Hur kan reklam påverka din ekonomi?”i din presentation

 

Tid:

8/4, 15/4, 29/4, 6/5, inlämning av din presentation i classroom måndagen den 10/5, gemensamredovisning och disksusion 20/5.

Arbetssätt:

Arbete med tidningsurklipp och reklamfilmer och en föreläsning om reklam.

Läsa sidorna 125-130 i Hkkboken

Häftet "konsumtioninformation och reklam" finns även som pdf i classroom och som inläsningtjänst "hem- och konsumentkunskap med Tina&Josse. Bonnierförlagen lära"

Begreppslista fylla i, träna och förstå begreppen och använda dem i din presentation.

Läxförhör

Skapa en power point med inläst ljud 3-4min om en reklam
Uppgift:

 

Välj en “valfri” reklam från tidning, tv, radio, nätet den måste kunna länkas eller visas i din presentation.

Utifrån ditt val av reklam ska du skapa en pp som du läser in ditt tal till. 

Presentationen ska byggas utifrån frågorna nedan.

Huvudfrågan du ska ska svara på i din presentation är “ Hur kan reklam påverka din ekonomi?”

Frågor att svara på i din presentation: • Vad är det för reklam?

 

 • Har reklamen en tydlig avsändare?

 

 • Är reklamen dold(integrerad i annan information)?

 

 • Har reklamen någon produktplacering?

 

 • Luras reklamen, varför eller varför inte?

 

 • Var “syns” denna reklam? (radio, tv, nätet, tidning)

 

 • Finns det bilder,film, ljud, effekter som förstärker reklamens budskap, hur?

 

 • Är reklamen riktad till en speciell målgrupp? (kön, ålder,land)

 

 • Hur tolkar du reklamens budskap?

 

 • Har varan/tjänsten som reklamen marknadsför någon speciellt förpackning som ska sända “signaler” till konsumenten?

 

 • Lokar reklamen till planerat köp eller mer riktat för spontanköp?

 

 • OM reklamen finns i olika forum som tv, radio, tidning nätet har den samma format eller ser den olika ut,hur och varför gör den det? 

 

Begreppslista som du ska fylla i

 

konsumtion
konsument
etisk konsumtion
marknadsföring
marknadsföringslagen
reklam
produktplacering
butiksreklam
spontanköp
planerat köp
konsumtionsmönster 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
VT21 - Hem- och konsumentkunskap - Hur påverkar reklam dig?
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback