Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

ÅK8 - Geometri

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 13 april 2021

Inom detta arbetsområde kommer vi att jobba med omkrets, area och volym av olika geometriska objekt, formler och enheter och enhetsomvandling.

Arbetsbok

Textbok- Matematikboken Y . kap 5   eller 

Digital bok: Matematikboken Y- Kap 4

Tidsplan

v.12      Omkrets och area
v.13.    Cirkelns area
v.14      LOV
v.15     Rätblock och kub /Geometri i tre dimensioner    +   Enheter för volym
v.16      Prisma & pyramid   + Cylinder/kon/klot
v.17      Repetition
v.18      Prov

 

Repetitionssidor att träna på inför prov (på lektionstid eller hemma) 

Textboken:
Sammanfattning
Blandade uppgifter
Träna mera

Digitalaboken Liber:

Blandade uppgifter
Träna geometri
Utveckla geometri
Förmågor i fokus
Sammanfattning

Filmer:
Omkrets och area

Cirkelns area

Volym och begränsningsarea för kub och rätblock

Enheter för volym

Prisma och pyramid

Cylinder, kon och klot

 

 • Varje avsnitt i boken består av tre nivåer.
 • Du ska göra minst två nivåer på varje avsnitt.
 • Tänk på att om du strävar efter högre betyg är det viktigt att du tränar på att göra uppgifter på nivå 3 och 4
 • Uppgifterna på repetitionssidorna som är angivna ovan är på en grundläggande nivå.
 • OBS. Om du jobbar i basboken är det viktigt att du efter varje avsnitt gör nivå 1 i boken.

Syfte/förmågor du kommer utveckla

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)
 • föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning 

Din förmågor bedöms kontinuerligt under lektionstid.
I slutet av arbetsområdet kommer du få ett skriftligt prov. Bedömningen utgår från kunskapskraven för de olika betygsstegen.

Vi kommer att bedöma:

 • Din förmåga att muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

 • Du får välja om du vill jobba i den digitala boken ”Y” eller textboken. Digitala boken är uppdelad i 3 olika nivåer, medan textboken är uppdelad i 4. 
  Till boken finns det också både fördjupningsmaterial och grundläggande material, i form av extra böcker och arbetsblad.
  Jag kommer att hjälpa dig att hitta en nivå där du kan arbeta, så att du får den utmaning du behöver.
 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer jobba, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
 • Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.
 • Vi kommer avsluta arbetsområdet med ett skriftligt prov
 • Du kan lyssna till teorin i boken 
 • Det finns tillgång till miniräknare, multiplikationslathund, formelblad, lathundar för enheter
 • Du kan titta på genomgångar på filmer (Matematikboken Y)
 • Träna extra eller repetera på webbappar
 • På Studi kan du titta på matte filmer och göra övningar på olika språk.

Mål

 • Utföra beräkningar med formler för omkrets, area och volym
 • Använda lämpliga enheter för omkrets, area och volym
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang 
 • kunna förstå och beskriva begrepp som hör till arbetsområdet 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback