Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

ENGLISH VERBS - Year 4-6, 6A

Öjersjö Storegård 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 7 april 2021

Förståelse av verb som grammatiskt begrepp (ordklass) och olika placeringar i meningar (satslära). Behärska grundform och böjningsformer i olika tempus. Kunna ta tema på regelbundna och oregelbundna verb. Verbträning i muntlig och skriftlig produktion.

 

Syfte

Du ska kunna känna igen, använda och förstå grammatiska strukturer för verb i det engelska språket när du läser, skriver, talar och lyssnar. Du ska kunna göra jämförelser mellan engelskan och ditt modersmål.

 

Arbetsbeskrivning

Genomgångar av grammatiska strukturer som behandlar ordklassen verb med övningstillfällen både muntligt som skriftligt. Kontinuerlig återkoppling för att kunna ta nästa steg i din grammatiska förståelse av verb i det engelska språkets uppbyggnad. Förståelse av verb som grammatiskt begrepp (ordklass) och olika placeringar i meningar (satslära). Behärska grundform och böjningsformer i olika tempus. Kunna ta tema på regelbundna och oregelbundna verb. Delarbetsområden är:

 • VERB - Presens: regelbundna verb i enkel och pågående form  (nutid)
 • VERB - Preteritum: regelbundna verb i enkel och pågående form  (dåtid)
 • HJÄLPVERBEN BE och HAVE -  Presens och preteritum
 • VERB - Perfekt: regelbundna med hjälpverbet have (have/has+ p.p.)
 • VERB - Pluskvamperfekt: regelbundna med hjälpverbet have (had + p.p.)
 • VERB - Futurum: framtid med will eller be going to
 • VERB - TEMA regelbundna verb (infinitiv, preteritum, supinum/ p.p.)
 • VERB - TEMA oregelbunden verb: be-drive
 • VERB - TEMA oregelbunden verb: eat-hurt
 • VERB - TEMA oregelbunden verb: know-sing
 • VERB - TEMA oregelbunden verb: sleep-write

 

Bedömning

Kontinuerliga bedömningstillfällen när du tränar verbs grammatiska strukturer, böjning och placering när du talar och skriver texter, samt vid muntliga och skriftliga diagnoser/förhör/prov. Bedömningen av dina grammatiska färdigheter synliggörs i en matris.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Matriser i planeringen
GRAMMAR - VERB i tal och skrift åk 4-6, 6A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter