Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Song Analysis Assignment

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 8 april 2021

What would life be without music? It is almost impossible to imagine life without music. We listen to music every day and everywhere we are, NON-STOP! For this task, you are asked to choose a song that you like and that has a message to give

What should be included in the presentation?

Analyse what the song is about by including the following: 

  • The music genre and the song background 

- What’s the music genre of the song?

-What do you think is the background to the song/why was it written?

  • The theme/s of the song and the message of the song

- What theme/s can you find in the song?

         - What do you think the author is trying to explain to the listeners?

  • Language use

-What kind of language is used? – slang, formal, informal, old English? Is there a particular dialect or style used? Give examples.

- Who is it talking to and about whom?

-Can you find any key vocabulary used in the song?

-Are there synonyms to other words you know? Give examples from the song.

 

  • Your personal opinions

    -What feeling do you get of the song? Does the song make you sad, happy, confused, angry, etc.?

   - What part/parts of the song do you particularly like? Why? Show at least one part of the lyrics.

    - Is there something you don’t like about the song? Why?

   -Do you think the music (the melody, the instruments etc.) makes the song special? How?

 

Present orally, 3-5 minutes (including playing a part of the song) 

 

You will get three lessons to work with this. On the fourth lesson, you will have your presentation! 

 


Läroplanskopplingar

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Sånger och dikter.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback