Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

4 - 6

Bild - collage och bildmontage

Freinetskolan Hugin, Freinet · Senast uppdaterad: 8 april 2021

Collage skapas med hjälp av återvunnet material som kombineras till nya bilder.

Inledning 

Skapa ett konstverk som med hjälp av återvunnet material som tidningar och till exempel blyerts, akvarell eller oljepastell. 

 

Syfte

Är att med hjälp av ett collage av återvunnet material förmedla ett budskap i bild. Samtidigt som du visar din förmåga att kombinera olika bildelement för att bygga upp en bild. 

 

Mål 

 

  • Återanvändning av gamla bilder
  • Förmedla ett budskap,  
  • Kombinera bildelement: Minst 2 olika material ex. tidning och blyerts, tidning och oljepastell, tidning och akvarell.

 

Hur ska vi arbeta för att nå vårt mål

  1. Fundera ut ett budskap du vill förmedla och med vilken bild du kan göra det.
  2. Samla material från tidningar och klipp/ riv och kista det på ett papper för att få fram din bild.
  3. Fyll i och förstärk med ett till material. Exempelvis; blyerts, akvarell, oljepastell. 

 

Bedömning

Du behövs på din förmåga att kombinera bildelementet och förmedla ett budskap med hjälp av tidningar och de material du valt.

Uppgiften lämnas in med en bild i Classroom den 26/4 senast kl. 16.00, glöm inte skriva vilket budskap du vill framföra med bilden. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter