Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Reklam, minoritetsspråk och diskussion

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 april 2021

Vad skulle du vilka göra en reklamfilm om? Vet du vilka andra språk som finns i Sverige förutom svenska? Hade vår grupp varit på något annat sätt om vi haft en tjej? Dessa sakerna ska vi fördjupa oss i under sista delen av vårterminen!

Under sista delen av vårterminen kommer du att få skapa en egen reklamfilm. Vi kommer  fundera på vilket syfte reklamen har och hur den påverkas oss. Med hjälp av din I-pad och kreativitet kommer du få fundera, planera och spela in en reklamfilm som sedan kommer att visas i gruppen.

Vi kommer också kolla närmare på de olika språken som finns i Sverige förutom svenska. Vi kommer gå igenom olika begrepp, kolla på film och göra quiz. Du kommer också få träna på att sammanfatta innehåll både muntligt och skrfligt.

Vi kommer också att kolla på filmen - Tusen gånger starkare. Vi kommer att samtala och diskutera mycket kring filmens innehåll och budskap och du kommer också göra terminens sista stora skrivuppgift i samband med detta.

Vi kommer också fortlöpande träna vidare på ord- och läsförståelse. 


Läroplanskopplingar

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter