Skolbanken Logo
Skolbanken

Möte med världen - Teknik och estetik

Tiunda förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 19 maj 2021

Naturen - Teknik och estetik

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

– förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

– förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Teknik och estetik.

-Genom att erbjuda barnen olika sätt och olika redskap att skapa med strävar vi mot både teknik och estetik. Vi kommer att använda oss av ateljén för olika typer av skapande för att barnen ska erbjudas olika sätt att uttrycka sig estetiskt. 

-När vi är på gården kommer barnen erbjudas nya redskap till att skapa med i bland annat sandlådan, för att presentera nya tekniker att använda sig utav. 

- Dans är något vi idag erbjuder barnen kontinuerligt, dans är ett sätt för barnen att uttrycka sig men även i dansen ger vi barnen förutsättningar att utveckla olika tekniker för hur man kan röra kroppen. Dansen är ofta ute på stora gården där barnen blir inspirerad av de större barnen och provar sin kroppsförmåga, personalen deltar även ofta i rörelse dansar där barnen också blir utmanade och inspirerade av att utmana sin förmåga att röra kroppen. Rörelse är något vi erbjuder barnen mycket av, både inne, ute på gården och olika platser som vi besöker. 

Barnen måste ofta ta till nya tekniker när de är på gården, inne eller i skogen för att. 

Mål: Att alla barn ska bli erbjudna olika tekniker för skapande och uttrycka sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
skuggor med projektorn
Dans
Skapande i ateljén
Sångsamling med instrument

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback