Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Arbetsställningar, förebyggande träning och hälsa

Vasaskolan, Hedemora · Senast uppdaterad: 13 april 2021

Att ha kunskaper i hur man kan anpassa arbete och miljö för att förebygga och minska skaderisker för kroppen i vardagen, i skolan och på arbetet ökar möjligheterna till ett friskare, mer skadefritt och hälsosamt liv.

Det här arbetsområdet handlar om att ge förutsättningar till ett så hälsosamt liv som möjligt i fråga om att belasta kroppen i skolan, på arbetet och på fritiden. Det kan vara hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut för att inte slita på kroppen i onödan, t.ex. arbetsställning, arbetshöjd, hur man i vardagen använder kroppen på ett riktigt sätt, t.ex. skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning i olika situationer. Även hur förebyggande träning och livsstil kan påverka hälsan i detta område.

Du kommer att arbeta med att

  • anpassa, variera och använda dina rörelser på ett så skonsamt sätt som möjligt i olika arbetsställningar och i förebyggande träning.
  • ge beskrivningar på risker i olika arbetsmoment och på så sätt förutse och förebygga skador.
  • samtala om egna upplevelser.
  • utvärdera fysisk aktivitet genom resonemang om olika faktorer som påverkar din hälsa i sammanhanget, t.ex. kost, vila, träning och livsstil i stort.

 


Läroplanskopplingar

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Matriser i planeringen
Arbetsställningar, förebyggande träning och hälsa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback