Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

Igelkottsgruppen

Knutsbo förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Igelkottar och böckerna om Lilla Kotten kommer att vara i fokus i vår undervisning där språk och kommunikation är i centrum.

 

 

 

Var är vi?

Vi kommer fortsätta med samma gruppindelning på barnen men nu har Gula gruppen blivit ”Igelkottarna” efter att barnen fått rösta vad gruppen skulle heta. Vi tänker ha vår undervisning kring. I Igelkottsgruppen är det 9 barn i åldrarna 2-4 år, vi har både barn med svenska som modersmål samt barn med annat modersmål. Vi kommer att ha samling varje dag gruppvis. 

 

Vart ska vi?

Vi kommer att starta vårt Tema med att samtala med barnen om igelkottar och se vad dem har för intresse och erfarenhet just igelkottar, vilka funderingar har barnen? Vi tänker ha en Lilla Kotten-docka (sagofigur från böcker om just Lilla Kotten) i fokus för att ge barnen möjlighet att på ett lek- och fantasifullt sätt kommunicera, ge barnen ord och begrepp, rimord samt nya tecken. I vårt Igelkotten-tema står språk i centrum men Lilla Kotten kommer också att vara med oss i gruppens undervisningar såsom skogen, rörelse, matematik och skapande.


Hur gör vi?

Vi planerar att ha undervisning i Igelkotten-gruppen tre dagar i veckan. Vi kommer att läsa böckerna om Lilla Kotten, titta på dem på Polyglutt/youtube samt läsa den som flanosaga/saga och träna på några tecken. Vi kommer utgå ifrån vad som fångar barnens intresse och använda oss av det i vår undervisning (t.ex. vad kan vi skapa med för material? Vad kan vi utforska i skogen?).

Vi dokumenterar här i Unikum. 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback