Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik, Idrott och hälsa, Bild, Slöjd

·

Årskurs:

F - 5

Melodifestivalen - Riala Fritidshem 2021

Riala fritidshem, Norrtälje · Senast uppdaterad: 13 april 2021

Genom musik och rörelse skapar vi en show som tar oss till Melodifestivalens glamor eller i alla fall till Riala Fritidshem. Glitter och glamor, pop och rock, dans och rytmik allt kan man göra på och bakom scen.

Syfte

 - Syftet är att eleverna ges möjlighet att utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och samarbetsförmåga.

 - I undervisningen främjas elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom skapande och estetiska uttrycksformer med.

 - Förstå traditionen av Melodifestivalen.

 - Praktiska arbetssätt

Mål

Eleverna - 

 - Kommer få dansa, sjunga, skratta, skapa, ta ansvar tillsammans, känna samhörighet och att träna på att stå inför publik.

 - Möjlighet att förstå hur ett evenemang planeras och ordnas.

 - Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara         situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. 

 - Möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

 - Ha kul och var kreativ!

 

Hur

 -  Vi börjar med en "Mind map" (se bild) -  Vi låter eleverna själva komma med förslag på vad aktiviteten ska innehålla. Och på vilket sätt de vill delta i aktiviten.

 

 - Eleverna väljer vem dom vill arbeta tillsammans med och vilken låt/dans dom vill träna på och visa upp.

 - Eleverna har möjlighet att använda slagverksinstrument för sin föreställning.

 - Eleverna som inte vill uppträda på scenen - har möjlighet att delta i backstage-aktiviteter - Design - flaggor, biljetter, broschyrer, röstkort, organisera "the green room", vara programledare, jury, fixa scenen, ljud/ljust tekniker, fotografera artisterna, ge ut - popcorn, saft, flaggor till publik och samla in rösterna.

 - Vi ses två gånger i veckan i klassrummen och i gymnastiksalen för att öva, planera och skapa rekvisita som behövs till showen.

 

Material

 - Papper / färgpennor  - för flaggor, biljetter, röstkort, programledarkort.

 - Ipads  - för att lyssna och lära sig låtar, fotografera artisterna. 

 - Tillgängliga slagverksinstrument - bongos, shakers, tamburiner, maracas

När

 - Under februari och mars 2021 -  Final dag 17/3-21.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter