Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Koll på NO - Vatten och luft

Lyngåkraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 april 2023

Vad är luft? Vad är vatten? Vad består vatten och luft av? Hur påverkar människan vattnet och luften? Det är vad detta område handlar om.

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • veta vad en vattenmolekyl består av
 • känna till vattnets olika former
 • kunna beskriva vattnets kretslopp
 • veta att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån
 • veta vad luft är
 • veta något om hur människan kan påverka vatten och luft

Arbetssätt

 • läsa texter tillsammans
 • öva på begrepp
 • diskutera
 • jobba med olika uppgifter
 • göra enkla experiment/undersökningar
 • se filmklipp

Bedömning

 • hur aktiv du är under lektionerna
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • resultatet på avstämningen

 


Läroplanskopplingar

Materiens uppbyggnad visualiserad med hjälp av enkla partikelmodeller.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Eleven visar grundläggande kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.

Eleven använder information som rör kemi för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.

Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna.

Matriser i planeringen
Vatten och luft
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter