Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Nordiska språk

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 april 2021

Vilka skillnader och likheter finns det mellan de nordiska språken? Det kommer vi att undersöka i det här temat.

Språkhistoria; nordiska språk

 

Kunskapskrav som vi arbetar med:

”Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla/utvecklade/välutvecklade muntliga redogörelser med i huvudsak/relativt väl/väl fungerande struktur och innehåll och viss/relativt god/god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.”

Bedömning

För att bli godkänd ska du delta aktiv i gruppens arbete och vara med på redovisningen. Även arbetsprocessen och kommunikationen i gruppen har betydelse. Låt alla komma till tals och se till att alla bidrar. Ni gör en muntlig redovisning i grupp och utvärderar ert eget arbete.

Du kommer även att arbeta med uppgifter i läroboken, som ska göras för ett godkänt betyg.

Uppgift (se även s. 214-215 i läroboken)

Undersök och presentera

Nu ska ni förbereda och hålla en muntlig presentation om en film eller ett TV-program från något av de nordiska länderna (Norge, Danmark, Färöarna, Island, Finland om minst en person i gruppen kan finska). Redovisningen får inte vara längre än max 7 minuter och alla ska prata ungefär lika länge.

1.       Arbeta i grupp. Se en film eller ett TV-program från något av de nordiska länderna.

2.       Fokusera på språket och undersök likheter och skillnader mellan svenska och det språk ni valt.

3.       Ta reda på filmens/TV-programmets författare och lite bakgrundsfakta. Använd gärna flera källor och kom ihåg att spara alla källor.

4.       Sammanställ er undersökning av språket i filmen/programmet i punktform. Gör en ordlista med utvalda ord som används i filmen/programmet.

5.       Planera hur ni vill lägga upp er presentation. Fördela roller och ansvarsområden.

6.       Gör en power point som förstärker det ni säger.

7.       Visa ett kort klipp ur filmen/programmet, som ni tycker illustrerar vad ni kommit fram till på ett bra sätt.

8.       Kommentera språk och ord, så att det blir tydligt för er publik vilka likheter och skillnader ni har identifierat.

9.       Träna på er presentation.

Mall för presentationen

·       Ta reda på upphovspersoner och bakgrundsfakta.

·       Sammanställ undersökningen av språket (t ex ord, intonation och uttal, grammatik).

·       Planera er presentation – gör en intresseväckande inledning, till exempel genom att:

o   Ställa en retorisk fråga (alltså en fråga som publiken bara ska tänka på).

o   Spela upp ett klipp.

o   Beskriva er upplevelse av programmet.

·       Skriv ett stödmanus i punktform.

·       Gör en powerpoint, gärna med bilder, som förstärker och förtydligar det ni säger.

·       OBS! Läs inte upp en text, varken från ett papper, mobilen eller power-pointen. Ni kan läsa upp något kort från power-pointen, men ni ska utveckla det utan manus.

·       Träna på er presentation och se till att ni håller tiden.

·       Tänk ut en bra avslutning som stannar kvar hos de som lyssnar.

Att tänka på

Ø  Tala lugnt och tydligt.

Ø  Titta på era åhörare.

Ø  Håll armarna utmed sidorna.

Ø  Försök hellre att göra en liten paus istället för att fylla ut tystnaden med fyllnadsord som ”typ” och ”eh”.

Ø  Tänk på att åhörarna inte vet vad du hade tänkt säga, så om du missar något gör det inte så mycket. Använd en bild eller ett ord som påminner dig om det viktigaste som du vill säga.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback