Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1

Våren

Hällevadsholms skola, Munkedal · Senast uppdaterad: 11 april 2021

Vilka vårtecken ser du? Vad gör fåglarna under våren? Vad händer på bondgården på våren?

Konkreta mål - det här ska du lära dig

Målet med temat är att du ska kunna:

Konkretiserade mål:

Du ska:

  • känna till vad som kännetecknar våren
  • känna till växtens livscykel 
  • Känna till något djurs livscykel 
  • Kunna namnen och känna igen 3 vårblommor
  • Känna till olika begrepp som hör till temat t.ex. vårtecken, livscykel, flyttfåglar, stannfåglar, knoppar, frö, plantera.
  • Veta vilka månader som hör till våren och vilka högtider vi firar. 
  • Kunna namnen på de vanliga bondgårdsdjuren
  • Känna till hur man läser och hittar fakta i en faktatext.
  • Kunna skriva en enkel faktatext om något bondgårddjur 

 

Arbetets innehåll

 • Gå ut på upptäcktsfärd i vår närmiljö och leta efter vårtecken
 • Plocka vårblommor, slå upp och namnge dem.
 • Studera blommor och skriv om växtens delar
 • Läsa enkla faktatexter om växter och djur.
 • Se filmer 
 • Arbeta med stenciler, samtal och diskussioner kring årstiden, vårtecken, högtider och begrepp. 

 

Arbetssätt och redovisning

Så här kommer vi att arbeta:
Vi kommer att läsa, se filmer, skriva, rita och samtala.
Vi kommer att arbeta både i par och individuellt.
Undervisningen bygger på ett undersökande arbete.  

Redovisning:

Egen dokumentation

 

Bedömning:

Vad:
Din kunskap om:

 • vad som kännetecknar våren

 • fåglar, blommor, bondgårdsdjur


Hur:
Din aktivitet på lektionerna, diskussion, dokumentation och redovisning

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback