Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4

KEMI - ämnen och material

Vessigebroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 11 april 2021

Vi lär oss om ämnen och materials olika egenskaper.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att

- lära dig nya begrepp inom ämnet kemi.

- lära dig förklaringsmodeller för att beskriva samband i naturen, i samhället och i människokroppen.

- genomföra enkla undersökningar i kemi.

 

Bedömning - vad och hur

Du kommer att göra ett förtest, för att se vilka kunskaper du redan har om ämnet och för att se vad vi behöver arbeta vidare med.

Du kommer att få visa dina kunskaper på olika sätt:

- vara aktiv i samtal och diskussioner

- använda de ord och begrepp som vi arbetar med

- göra skriftliga uppgifter under arbetets gång

- göra enkla undersökningar (tex Vad löser sig i vatten? Gör en mättad saltlösning.)

 

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med läromedlet Puls NO åk 4.

Vi kommer att:

- samtala och diskutera

- läsa faktatexter 

- titta på filmer

- göra undersökningar och observationer

- arbeta med begrepp på olika sätt 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.

Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback