Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1

Musik åk 1

Storkskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 11 april 2021

Musik väcker känslor. Musik skapar stämning. Musik sätter fart på vår fantasi. Musik är njutbart.

Konkretiserade mål/mål för arbetet
Du kan sjunga tillsammans med andra.
Du kan härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.
Du kan berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på musik.

Du känner igen några instrument och kan deras namn.

 
Undervisning - arbetssätt
Vi kommer arbeta med:
- Kanon och växelsång
- Rytm och rörelse, delta i övningar, lyssna på olika genrer och röra sig till musiken.
- Känslor och musik - måla till musik, samtal om känslor som kan uppstår till olika musikgenrer.
- Instrumentlära - instrumentverkstad och tipspromenad
- Unison sång, sjunga välkända sånger, psalmer och högtidssånger
 
Vi kommer att arbeta tillsammans i grupp, par och enskilt.
 
Elevinflytande
Eleverna kommer få vara med och önska sånger och musik under arbetets gång.

Bedömning
Du kommer att bedömas kontinuerligt under arbetets gång, hur du tar dig an, deltar och genomför uppgiften.

Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter