Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Berättande & Återberättande text

Centrumskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 11 april 2021

Berättande och återberättande text - vad är skillnaden och vad är dess gemensamma nämnare?

Under vecka 15-16 kommer eleven att arbete med återberättande och berättande texter i undervisningen. Vi kommer att arbeta med texternas typiska drag och karaktär samt att undersöka dess skillnader till varandra. 

Eleven kommer att få träna på att skriva dessa 2 olika texttyper och sedan bearbeta dem till en så fin slutprodukt som möjligt. 

Eleven kommer få introduktion och lära sig hur texterna är uppbyggda genom exempel och film. Sedan kommer eleven få träna på att på dess struktur och sedan skriva en berättande och återberättande text under vecka 15-16. När eleven ska bearbeta sin text ska eleven träna på att använda skiljetecken och struktur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beskrivningar av de 2 olika texttyperna: 

Återberättande text: 
När du skriver och återberättar något som har hänt, då skriver du en återberättande text. 

En återberättande text innehåller: 
Rubrik

Inledning (svarar på frågorna: när? vem? var? Varför?)

Händelser
(presenteras i den ordning som de hände)

Avslutning (sammanfatta texten du skrev, skriv vad du tyckte)

 

Olika återberättande texter: Brev, dagbok, tidningsartiklar. 
En återberättande text kan vara Tex '' Dagen i Hällevadsholm'', ''Innebandycupen'', ''Mitt påsklov'' etc. 

(1642) Återberättande text - YouTube

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berättande text: 

Syftet med en återberättande text är (alltså meningen med texten) att roa och förmedla ett budskap.

En berättande text innehåller: 

Rubrik 

Inledning (Talar om vem det handlar om samt var och när det händer. En berättelse kan börja med en beskrivning, en dialog, en händelse, en varning eller en fråga. 

Händelser (En konflikt uppstår, ett problem, kan vara olika. Tänk på att byta stycke mellan dina händelser, så blir berättelsen lättare att läsa. Tänk att din berättelse ska vara som en berg- och dalbana - blanda hemska/läskiga/sorgliga avsnitt med lugna/trevliga.

Upplösning (hur löser det sig?

Avslutning Vad händer sen? 

En berättande text är: Sagor, äventyrsberättelser, fabler, fantasy som Harry Potter, spökhistorier mm. 

(1642) Berättande text - YouTube

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback