Skolbanken Logo
Skolbanken

Från frö till frö

Elinebergsskolans anpassade grundskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 11 april 2021

Inom detta tema får vi följa hela växtens livscykel, från frö till frö. Förvandlingen från frö till planta, vad växten behöver och hur nya frön bildas.

Vad du ska lära dig:

 • Hur olika frön ser ut.
 • Vad ett frö behöver för att kunna gro.
 • Vad växten behöver för att överleva.
 • Hur man gallrar.
 • Hur en blomma ser ut.
 • Hur man pollinerar.
 • Hur man skördar.
 • Olika begrepp kopplade till odling.

Hur du ska få arbeta:

 • Undersöka olika frukter och grönsaker för att titta på deras frön.
 • Plantera Åkerkål och paprika.
 • Sköta om din planta.

Det här kommer vi att bedöma:

 • Att du kan använda begrepp kopplade till ämnet.
 • Att du deltar när vi arbetar med ämnet.

Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.

Livscykler hos några växter och djur.

Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter