Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

presentation av olika texter

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Eleverna ska få möjligheter att lära sig att skriva olika typer texter. Vi jobbar med läroböcker och tränar mycket med olika lässtrategier för att utveckla elevernas läsning och läsförståelse. Vi kommer också att skriva, tala, diskutera, reflektera och jämföra olika texttyper.

 

 • Syfte
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Centralt innehåll
 • Ml 4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml 4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Ml 4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Ml 4-6
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 

Konkretiserade mål

I arbetsområdet Sagor och myter får du förutsättningar att utveckla:

 • Du ska kunna läsa ord, meningar och anpassade texter
 • Du ska kunna skriva ord, meningar och anpassade texter
 • Du ska kunna samtala och diskutera olika typer av texter
 • Du ska kunna förstå textens budskap
 • Du ska kunna återberätta/ sammanfatta det du har läst. 
 • Du ska kunna föra resonemang om likheter och skillnader mellan modersmål och svenska.
 • Du ska kunna ställa frågor och framföra egna åsikter
 • Du ska utveckla ordförrådet och begreppet på modersmålet.

 

Undervisning

 

 • Du läser - både enskilt och i grupp
 • Du läser olika typer av texter och förstår innehållet 
 • Vi arbetar med uppgifter som är kopplade till texterna, skriftligt och muntligt
 • Vi skriver olika typer av texter som vi sedan bearbetar, ger och får respons på.
 • Du skriver ord och meningar med stor bokstav och punkt
 • Du skriver en  text med en tydlig början och slut
 • Du skriver en  text med hjälp av bl a tankekartor, bilder
 • Du deltar i samtal och diskussioner

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:              .

 • Tala och kommunicera på kurdiska.
 • Läsa och skriva på kurdiska.
 • Sammanfatta textens innehåll.
 • använda grammatiska regler
 • Resonera kring textens innehåll.                                    
 • sammanfatta/återberätta en text och svara på frågor

Formativ bedömning kommer att ske löpande under lektionerna. Eleverna kommer även att bedömas efter skriftliga läxförhör, prov och hemläxor.Vi använder även bedömningsmatriser .

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Sydkurdiska åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback