Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

V15. L'ado fait sa crise. Restons cool!Page 80-87

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Får du läsa om hur det känns att vara tonåring Får du prata om relationer med föräldra Får du lära dig att använda y , och en. Bric à brac : le langage des jeunes Le destin de Marie H : Albert raconte la guerre.

V15

Lundi /Måndag

08:10-09:10

Lektion1

Vi ska fortsätta med resten av övningar

Exercices/Övningar

Page 123,n:6  (10 min)

Page 123,n:7  (Écrit et parle/   10 min)

Personliga pronomen obetonade och betonade (5min repetition)

Obetonade  pronomen(je , tu il elle nous vous ils elles) Här ska du använda Je + verb. Exempel. Je parle. Je (subjekt) , Parle (verb).

Betonade pronomen (Moi, toi, lui, elle, nous, vous eux, elles). Här ska du använda Moi Exepel. Je la vois. Jag (betonad) ser henne.

Exercices/Övningar

Page 125,n:11 (6min)

Page 126,n:12, 13   (14 min)

Page 127,n:15          (6min)

Page 128,n:16,17  (9 min)

 

Anmärkning

 På tisdag, v16, ska vi ha läsförståelseprov.

 

Mercredi /Onsdag

08:10-09:10

Lektion 2 ( Lecture suivie et dirigée)

L’ado fait sa crise. Restons cool! Page 80-82

Exercices/Övningar

Page 133, n:1,2

Anmärkning

Förbereda följande ordförråd till lektion Vocabulaire et grammaire/Ordförråd och grammatik

1-Branché,-e: uppkoplad,2- n'importe quoi: vad som helst,3-suffire: räcka,4- claquer la porte: slå igen dörren , 5-adolescence: tonårstid, 6-Gérer: hantera, 7-ca chauffe: det hettar till, 8- interdire: förbjuda,9-soirée: fest,10-au lieu de: i stället för, 11-décu, -e: besviken,12-se calmer: lugna sig, 13-rassurer: lugna, 14-liberté:frihet,15-Au plus tard: senast

Grammaire/Grammatik

Sätta följande pronomen "en " och "y " i meningar. Exempel. Tu vas à l'école? Oui, j'y vais. Eller Penser à tes livres. Pense à tes livres= Penses y. Il parle souvent de son chien. Oui, il en parle souvent.

 

Vendredi/ Fredag

10:35-11:35

Lektion3

Del1

Un court métrage/Kortfilm  (12 min) + Questions/Frågor

Del 2

Expression écrite selon le chapitre / Skriftligt uttryck enligt kapitel

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback