Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

9C v.15 - 21 Matematik Kap 4 Repetition

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Vi kommer att repetera inför slutprovet genom att använda Kapitel 4 i boken. I planeringen ger jag förslag på bra uppgifter från de olika avsnitten. Du måste måste själv se till att du lägger mer energi på de avsnitt som du känner att du behöver öva mer på.

Länk till där du kan öva på gamla nationella prov:  https://www.su.se/primgruppen/matematik/%C3%A5rskurs-9/tidigare-prov

 

V

Måndag 100 min

9.00 – 10.40

B305

Tisdag 65 min

12.35 – 13.40

B305

Onsdag 65 min

12.00 – 13.05

C208

15

4.1 Taluppfattning – ej räknare

 

Tal i decimalform

s.142 -143 Genomgång

13, 17, 18, 20, 21, 23

 

 

Multiplikation och division

s.144-145 Genomgång

26, 31, 34, 35, 40, 43, 44

 

 

Bråk

s.146 – 148 Genomgång

60 till 67

4.1 Taluppfattning – ej räknare

 

Negativa tal

s.149 – 150 Genomgång

69, 74, 75, 77, 79, 85, 86

 

 

Potenser och kvadratrötter

s. 151 - 152 Genomgång

88, 89, 93, 94, 95, 100, 104

4.1 Taluppfattning – ej räknare

 

Prioriteringsregler

s. 153 Genomgång

107, 109, 110, 111, 114

 

4.2 Algebra

Algebraiska uttryck

s.158 - 159 Genomgång

7, 8, 9, 14 till 17

 

Läxa till måndag:

Gör klart uppgifterna från veckan om du inte hunnit, komplettera med fler uppgifter om du känner dig osäker på innehållet.

 

16

4.2 Algebra

 

Förenkla uttryck

s. 160 - 161 Genomgång

22, 23, 25, 30, 34, 35, 36

 

Ekvationslösning

s.162 – 164 Genomgång

40, 44, 47, 48, 51, 54, 56

 

Formler

s. 167 Genomgång

Alla uppgifter

4.3 Geometri

 

Vinklar och månghörningar

s. 170 – 171 Genomgång

6, 7, 8, 9, 10, 11

 

Omkrets och enheter

s. 172 – 174 Genomgång

12, 18, 20, 22, 24, 25, 29

4.3 Geometri

 

Area och volym

s. 175 – 177 Genomgång

32, 33, 34, 39, 41, 42, 44, 46

 

Likformiga figurer

s. 180 – 181 Genomgång

63, 64, 66, 67, 69, 70

 

Läxa till måndag:

Gör klart uppgifterna från veckan om du inte hunnit, komplettera med fler uppgifter om du känner dig osäker på innehållet.

 

17

4.3 Geometri

 

Skala

s. 182 – 183 Genomgång

71, 72, 74, 77, 82, 83

 

Pythagoras sats

s. 184 – 185 Genomgång

85, 87, 89, 91, 92

 

4.4 Sannolikhet och statistik

Tolka diagram

s. 188 – 191 Genomgång

2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13

4.4 Sannolikhet och statistik

 

Lägesmått och spridningsmått

s. 192 – 193 Genomgång

14, 15, 18, 21, 22

 

Kombinatorik

s. 194 – 195 Genomgång

25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35

 

4.4 Sannolikhet och statistik

 

Sannolikhet

s. 196 – 197 Genomgång

37, 38, 40, 41, 44, 48

 

4.5 Samband och förändring

Beräkna andelen, delen och det hela

s. 200 – 201

1, 2, 5, 7, 8, 11

 

Läxa till måndag:

Gör klart uppgifterna från veckan om du inte hunnit, komplettera med fler uppgifter om du känner dig osäker på innehållet.

 

18

4.5 Samband och förändring

 

Procentuell förändring och förändringsfaktor

s. 202 – 203

21, 26, 27, 29

 

Procentenheter

s. 204 Genomgång

30, 31, 32, 33

 

Koordinatsystem och tolka grafer

s. 205 – 206 Genomgång

35, 37, 39, 41

4.5 Samband och förändring

 

Proportionalitet och linjära samband

s. 207 – 210

45, 46, 48, 49, 50, 52, 60, 63

 

Räta linjens ekvation

s. 212 – 213 Genomgång

65, 67, 68, 70, 75

 

Blandad problemlösning

 

 

Läxa till måndag:

Gör klart uppgifterna från veckan om du inte hunnit, komplettera med fler uppgifter om du känner dig osäker på innehållet.

 

19

Blandad problemlösning

 

Blandad problemlösning

 

Blandad problemlösning

20

Slutprov Del 1 & 2

 

 

Slutprov Del 3

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback